O včelím vosku

Co je včelí vosk

Včelí vosk je jedinečný přírodní materiál vznikající z voskotvorných žláz včel medonosných. Včely vosk vyrábějí jako přirozenou součást svého životního cyklu. Potřebují jej jako stavební materiál pro plástve, do kterých ukládají med a další zásoby, které si nanosí do úlu. 

Trocha historie Včelího vosku

Včelí vosk patřil po staletí mezi vzácné suroviny. Voskové svíce si proto mohli dovolit pouze majetnější vrstvy obyvatel. I v dnešních dnech si však včelí vosk zachovává punc jedinečné a vzácné suroviny, jejíž roční produkce je omezená.

Byl proto v historii používán i jako platidlo a na území Čech s ním bylo možné platit daně. 

Jak vzniká včelí vosk

Možnosti produkce včelího vosku jsou dané zejména omezenými možnostmi přírody při výrobě vosku. Včelí vosk vzniká složitou látkovou přeměnou v těle mladých včelích dělnic okolo 12. dne života a je vylučován voskotvornými žlázami ve formě miniaturních šupinek. Považte, že na jeden kilogram vosku musí včelí dělnice vytvořit na 1,25 milionu voskových šupinek. Spotřebují na to zhruba 3,5 kilogramů medu a 50 gramů pylu.

Jedno včelstvo přitom za sezónu vyprodukuje v průměru pouze půl kilogramů vosku. Při zaměření včelaře na produkci vosku lze však dosáhnout i vyšších výnosů. 

Včelí vosk od českých včelařů

Včelí vosk je čistě přírodní produkt, jehož výroba neklade dodatečné nároky na lidské ani přírodní zdroje ani včely samotné. Včelí vosk, který používáme vzniká v českých úlech a pod českýma rukama, tak jak si možná mnozí pamatujete z chalup svých dědů a pradědů.

Vosk, ze kterého vyrábíme svíčky, je stejně tak čistě přírodního původu bez dodaných chemických látek či barviv tak, jak ho vykoupíme od českých včelařů. Jediným procesem, kterým projde je opakované čištění roztavením v čisté vodě a mechanická filtrace nečistot.

Vlastností včelího vosku

Barevný odstín vosku i tak typická vůně včelího vosku se liší v závislosti na přírodních zdrojích, které má včelstvo k dispozici ve svém okolí. Nově vyprodukovaný tzv. „panenský“ vosk je bílý. Svůj konečný odstín získává až zanesením pylem a nektarem v závislosti na rostlinách v okolí úlu. Přírodní včelí vosk tak dosahuje odstínů od bílé přes žlutou, oranžovou až do hněda a stejně tak intenzita vůně se místo od místa liší.

Včelí vosk má tendenci se časem na povrchu potáhnout šedavým až nazelenalým povlakem. Nejedná se přitom o závadu nýbrž o přirozenou vlastnost včelího vosku zvanou voskový květ. Jedná se o podobný proces, jakým je vznik měděnky na mědi. Voskový květ má vliv pouze na estetickou stránku vosku. Lze jej přitom snadno odstranit opatrným nahřátím.  

Vosk a vliv na zdraví

Nejsou nám známé nežádoucí účinky včelího vosku na lidské zdraví. Naopak je možné jej sníst a bez újmy projde zažívacím traktem člověka. U včelařů je běžné, že při vytáčení medu žvýkají víčka získaná při zpracování včelích pláství se zbytky medu. Vzniklá sladká "žvýkačka" umožňuje získat zbytkové množství medu a současně tím začistit zbylý vosk. 

Pojmy

Plást/plástev - je dílo vzniklé v důsledku stavební činnosti včelích dělnic, které z vosku staví plástve známé také jako včelí dílo.

Strdí – je starší výraz pro plást zanesený medem, obvykle vystavený v divokých podmínkách bez péče včelaře.

 

Zpět do obchodu